Stanowiska montażowe, przenośniki, linie montażowe
Automatyzacja produkcji, roboty przemysłowe
automatyzacja produkcji, linie montażowe
Roboty przemysłowe, lean manufacturing
manipulatory przemysłowe, ogrodzenia ochronn

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie projektu, budowy oraz wdrożenia systemów identyfikacji (traceability) lub kontroli jakości wyposażonych w systemy wizyjne. Najczęściej korzystamy ze skanerów, kamer oraz czujników wizyjnych firm DATALOGIC i COGNEX.

Systemy kontroli wizyjnej coraz częściej stosowane są w procesie kontroli jakości. Szczególnie przydatne są w produkcji wielkoseryjnej i taśmowej. Dzięki zastosowaniu kontroli wizyjnej możemy kontrolować 100% produkcji.

Systemy wizyjnej pozwalają one sprawdzić zgodność badanego elementu z założeniami projektu lub wzorcem.

Kontrolę możemy przeprowadzić pod kątem:
  • poprawności montażu
  • zgodność typu produktu na linii
  • kompletność wykonania
  • weryfikacja jakości i poprawności znakowania
  • geometrii obiektu (wymiary, kształt)
  • powierzchni obiektu (barwa, odcień)
  • kontrola defektów powierzchni (analiza przemieszczeń i odkształceń)

Dzięki szybkości działania oraz niezawodności automatyczne systemy kontroli wizyjnej pozwalają optymalnie wykorzystać możliwości urządzeń i linii produkcyjnych, zapewniając jednocześnie najwyższą jakość produkowanych komponentów. Zaletą systemów wizyjnych jest również zapewnienie pełnej identyfikacji komponentu na każdym etapie produkcji.

Systemy wizyjne - realizacje: